Tên sách
五雲摟增訂四體書法
Khu vực
河内
Hà Nội
Nơi xuất bản
Mỹ Văn Đường tân thuyên
Năm xuất bản
嗣德戊申
Tự Đức Mậu Thân
1848
Số trang
101
Kích cỡ
25 x 15 cm
Type
Sách
Kiểu tài liệu
Khắc in
Tóm tắt
Sách dạy về 4 phép viết chữ Hán: chân, triện, hành, thảo; tuy đặt tên nhà Ngũ Vân Lâu của Trung Quốc lên đầu danh sách nhưng thực do một nhà in nào đó ở nước ta khắc lại theo sách Trung Quốc, thiếu sót sai lầm nhiều, không còn diện mạo nguyên bản
Nguồn: Ngô Đức Thọ, chủ biên; biên soạn: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thuý Nga, Vũ Lan Anh, Nguyễn Đức Toàn. Thư mục sách Hán Nôm ở Thư viện Quốc gia. Hà Nội: Bộ Văn hoá thông tin – Thư viện Quốc gia, 2002: trang 267.
Ghi chú
Thiếu tờ 99.
nlvnpf-0684-065 nlvnpf-0684-089
nlvnpf-0684-041 nlvnpf-0684-049
nlvnpf-0684-001 nlvnpf-0684-012
nlvnpf-0684-038

Sách toàn bản pdf có trong thư viện web của Nhân Mỹ Học Đường !


Category: Kiến thức tham khảo

Tags: , ,