trien lam

Triển lãm “Khói Mây Vương Giấy” (tên Hán là Lạc Chỉ Vân Yên 落紙雲煙) là dự án triển lãm thư pháp của nhóm các nhà thư pháp trẻ tại Hà Nội, trong đó có một số giảng sư và môn sinh của Nhân Mỹ học đường.

Tên gọi của triển lãm được lấy ý từ câu thơ của Nguyễn Tư Giản (1823 – 1890) khi ông đi sứ sang Trung Quốc:

Hà hữu huy hào lạc chỉ vân

(Trên giấy nét nào vương khói mây)

Các tác phẩm tham gia triển lãm có nội dung là những câu thơ hay của các tác giả trung đại Việt Nam, viết bằng văn tự Hán – Nôm. Danh sách các tác giả như sau:

1. CHÍ THIỆN Trần Phi Anh
2. AN THÁI Nguyễn Văn Dũng
3. THIÊN HỎA Nguyễn Đức Dũng
4. CHÂU HẢI ĐƯỜNG Lê Tiến Đạt
5. VÂN TRAI Trần Quang Đức
6. LĂNG TIÊU Nguyễn Ngân Giang
7. BÁCH XUYÊN Bùi Đàm Hải
8. MẶC SINH Lê Huy Hoàng (Thư ký Hội đồng Điều hành – giảng sư Nhân Mỹ học đường)
9. TRẠM UYÊN Nguyễn Đình Hưng (Giảng viên Nhân Mỹ học đường)
10. TIỂU HẠNG Nguyễn Trung Hoàng Long (chủ nhiệm bộ môn thư pháp – giảng sư Nhân Mỹ học đường)
11. TỬ HƯ Nguyễn Ngọc Thanh
12. HỰU XUÂN Nguyễn Hoài Thu (Môn sinh khóa III Nhân Mỹ học đường)
13. XUÂN NHƯ Vũ Thanh Tùng (Chủ tịch Hội đồng Điều hành – giảng sư Nhân Mỹ học đường)
14. TIẾU CHI Nguyễn Hữu Sử

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ Thuật (số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 18 giờ 00 ngày 11 tháng 7 năm 2015 (Thứ Bảy). Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2015.


Category: Thông tin học đường

Tags: