(VTC14) – Ở Việt Nam, thư pháp không được nhắc chính danh như một loại hình nghệ thuật, nhưng gần đây, một số những người trẻ tuổi đang dần gây dựng một “cộng đồng” những nhà thư pháp bao gồm những nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, tôn giáo được đào tạo bài bản. Họ gọi đó là một cuộc chơi với mong muốn đưa thư pháp nói riêng và vốn văn hóa truyền thống nói chung đến gần với công chúng hơn.

Phóng sự dài của VTC14, phỏng vấn ba nhà thư pháp trong ban tổ chức triển lãm Khói Mây Vương Giấy, cũng là ba tác giả triển lãm: Trần Quang Đức, Nguyễn Hữu Sử, Nguyễn Trung Hoàng Long (chủ nhiệm bộ môn thư pháp – Nhân Mỹ học đường).

Info

Chi tiết xem video tại liên kết dưới đây:

Những người viết Khói Mây Vương Giấy (VTC14)

x

 


Category: Tin tức tổng hợp

Tags: , , , , ,