TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM HÀN MẶC LẦN THỨ VII
– Căn cứ Điều 28 của Học chế được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 đã được Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2017;
– Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 của Nhân Mỹ học đường.
– Căn cứ QĐ số 35 ngày 29/09/2018 của Đốc giáo Nhân Mỹ học đường về việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 7
– Căn cứ ý kiến kết luận trong Cuộc họp ngày 30/9/2018 của HĐĐH Nhân Mỹ học đường.
QUYẾT ĐỊNH:
Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chưc Triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII như văn bản đã ký kèm theo
Yêu cầu các ông bà có tên trong các tiểu ban thực hiện nghiêm túc quyết định

Category: Thông tin học đường

Tags: ,