I .ĐỐC GIÁO NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG
– Căn cứ Điều 28 của Học chế được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 đã được Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2017;
– Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 của Nhân Mỹ học đường;
– Căn cứ ý kiến chấp thuận của Đại đức Thích Quảng Tĩnh, trụ trì chùa Mễ Trì Thượng (Thiên Trúc Cổ Tự), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
– Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Điều hành,
Chấp thuận về nguyên tắc việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 7
II. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG
– Căn cứ quy định tại Học chế của Nhân Mỹ Học Đường
– Căn cứ kế hoạch đào tạo chữ Hán và thư pháp của Học đường
– Xét đề nghị của Chủ nhiệm bộ môn thư pháp
Quyết định tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 7Category: Thông tin học đường