Social
Navigation
no comments

Hoài Đức Nguyễn Văn Phương

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH Nguyễn Văn Phương Quê quán : Hoài Đức, Hà Nội. Cử nhân Hán Nôm Đại học KHXH và NV Hà Nội, Thạc sỹ Hán Nôm. Giảng viên khoa Khoa học X
no comments

Mặc Sinh Lê Huy Hoàng

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH Quê quán Hà Nội, Việt Nam Cử nhân chất lượng cao, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quố
no comments

Đô Lương Nguyễn Đức Bá

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN HÁN NÔM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Quê quán: Đô Lương, Nghệ An. Cử nhân Hán Nôm Đại học KHXH và NV Hà Nội, Thạc sỹ Hán Nôm. Giảng sư, chủ nhiệ
no comments

Vô Công Phạm Văn Ánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Quê quán: Tiên Lãng – Hải Phòng Học vị Cử nhân Hán Nôm, Cử nhân Văn học, Thạc sĩ, Tiến sĩ văn học. Tốt nghiệp khoa Văn học, Đ
no comments

Xuân Như Vũ Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH Quê quán Nam Định. Chủ tịch, sáng lập CLB Thư Pháp Trí Đức tại Nam Định. Quản trị Website Mạng Thư Họa Việt Nam Hội viên CLB UNESCO
no comments

Yên Sơn Lê Trung Kiên

ĐỐC GIÁO NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG Quê quán: Yên Trung, Ý Yên, Nam Định. Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Ngôn ngữ học (1999) tại Đại Học KHXH & NV – ĐHQGHN. Tốt nghi