Đô Lương - Nguyễn Đức Bá

Đô Lương – Nguyễn Đức Bá

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN HÁN NÔM
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An.
Cử nhân Hán Nôm Đại học KHXH và NV Hà Nội, Thạc sỹ Hán Nôm.
Giảng sư, chủ nhiệm bộ môn Hán – Nôm Nhân Mỹ học đường.
Trưởng phòng chuyên môn Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo.
Cán bộ Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt – đền Hai Bà Trưng Mê Linh Hà Nội

Công trình khoa học:

– Các loại hình văn bản Hán văn trong xã hội phòng kiến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
– Tam bảo quốc âm chân kinh và thơ văn của các vị tiên thánh.
– Khảo cứu diễn tiến cấu trúc Nôm qua các thời kì qua một số văn bản tiêu biểu.
– Môn quốc sử cho cấp tiểu học trong chương trình cải lương giáo dục (1906-1919) qua nghiên cứu quốc sử tiểu học lược biên.
– Minh Đạo gia huấn; Đệ tử quy
– Tham gia biên soạn: Phóng sinh – được lợi lạc gi.
– Tham gia biên soạn: Chùa Mía trong không gian văn hóa xứ Đoài.
– Di tích đền thờ Hai Bà Trưng huyện Mê Linh.
– Di sản Hán Nôm đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội
– Và nhiều bài trên các tạp chí khoa học khác.

Hoạt động tham gia

2012 – 2016
– Thành viên Ban tổ chức chỉ đạo Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần 1, 2, 3, 4, 5 của Nhân Mỹ học đường

2015
– Tham gia giảng dạy môn Hán cổ tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

2012
– Xúc tiến Triển lãm “Mùa xuân tôn vinh Văn hóa dân tộc” vào Học viện Ngoại giao
– Thành viên Ban chỉ đạo tổ chức Triển lãm Thư pháp tại Đại hội Phật giáo lần thứ 7

2010
– Tổ chức Triển lãm Thư pháp tại Đại học Quốc gia Hà Nội

2008
– Tổ chức Triển lãm thơ Hồ Chí Minh qua Thư pháp Hán Nôm

2006
– Chủ nhiệm CLB Thư pháp Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn