Hoài Đức - Nguyễn Văn Phương

Hoài Đức – Nguyễn Văn Phương

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Văn Phương
Quê quán : Hoài Đức, Hà Nội.
Cử nhân Hán Nôm Đại học KHXH và NV Hà Nội, Thạc sỹ Hán Nôm.
Giảng viên khoa Khoa học Xã hội – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Giảng sư bộ môn Hán – Nôm Nhân Mỹ học đường.

Công trình khoa học:

– Khảo cứu tác phẩm Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập của Hoàng đế Thiệu Trị.
– Khảo cứu Ngự đề đồ hội thi tập của Hoàng đế Thiệu Trị.
– Ôn Như Lương Văn Can và Ấu học tùng đàm
– Tín ngưỡng thờ đức thánh Trần ở khu di tích Bạch Đằng – nét riêng giữa nguồn chung.

Hoạt động tham gia:

2016-2018

– 9/2018 Thư ký Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường
– Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội – Đại học Thủ đô Hà Nội
– Giảng sư môn Hán – Nôm tại Nhân Mỹ học đường
– Thành viên Ban tổ chức triển lãm Hàn mặc lần 5, 6 của Nhân Mỹ học đường

2017

– Giảng sư môn Hán – Nôm tại Nhân Mỹ học đường
– Tham gia giảng dạy môn Hán cổ tại Học viện Phật giáo Việt Nam

2011 – 2012

– Tham gia giảng dạy môn Hán – Nôm tại trường Nguyễn Văn Tố.

2010

– Tham gia giảng dạy môn Hán – Nôm tại Cung văn hoá Thiếu Nhi Hà Nội.