THƯ KÝ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Quê quán Hà Nội, Việt Nam
Cử nhân chất lượng cao, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội
Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc
Giảng viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Giảng viên trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội

2013
– Tham gia triển lãm Thư pháp “Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

2009
– Tham gia Triển lãm thư pháp hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ – Hà Nội.

2007
– Tham gia và đạt giải nhất thư pháp trẻ triển lãm thư pháp “Thu 2007” tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.
– Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

2006
– Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.