Social
Navigation
6 comments

Thông báo Chiêu sinh năm 2019

THÔNG BÁO Chiêu sinh các lớp chữ Hán và Thư pháp chuyên ngành văn hóa truyền thống năm 2019 Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ nội dung th
8 comments

Thông báo chiêu sinh 2018

THÔNG BÁO Chiêu sinh Lớp chữ Hán và Thư pháp chuyên ngành văn hóa truyền thống năm 2018   Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ nội dung t
18 comments

Thông báo chiêu sinh 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHỮ HÁN VÀ THƯ PHÁP HÁN NÔM Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường, Hội đồng điều hành chúng tôi xin trân trọng thông b
no comments

Thông báo chiêu sinh 2016

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHỮ HÁN VÀ THƯ PHÁP HÁN NÔM Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường, Hội đồng điều hành chúng tôi xin trân trọng thông b
no comments

Thông báo về việc tiếp tục chiêu sinh

Nhân Mỹ học đường đã kết thúc chiêu sinh đợt 2 năm 2015 và tổ chức lễ khai học cho các lớp khoá mới (lớp chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm  khoá IX; lớp thư pháp b
no comments

Q&A: Giải đáp một số thắc mắc về Nhân Mỹ học đường

Kính thưa quý vị, Nhân Mỹ học đường đang trong quá trình chiêu sinh các lớp khóa mới, chúng tôi rất vinh hạnh vì nhận được sự quan tâm của đông đảo quý vị, bao
1 comment

Chiêu sinh các lớp chữ Hán & Thư pháp

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường, căn cứ nội dung cuộc họp ngày 27 tháng 6 năm 2015, Hội đồng điều hành chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ
3 comments

Thông báo chiêu sinh 2015

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHỮ HÁN VÀ THƯ PHÁP HÁN NÔM Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường, Hội đồng điều hành chúng tôi xin trân trọng thông b