Social
Navigation
no comments
no comments

Lịch học ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2017

Ngày 23 tháng 9 năm 2017, học đường tổ chức khảo tả điền dã. Chủ Nhật ngày 24 tháng 9, các lớp có giờ vẫn học bình thường.
no comments

Lịch trình khảo tả điền dã ngày 23 tháng 9 năm 2017

Thành phần tham gia: giảng sư và học viên toàn thể Nhân Mỹ học đường; Thời gian: ngày 23 tháng 9 năm 2017; Địa điểm: chùa Dâu, lăng Sĩ Nhiếp, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh)
no comments
no comments

Lịch học ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2017

Để chuẩn bị cho công tác khảo tả điền dã, học đường tổ chức chuyên đề về di văn Hán Nôm và những điều cần biết về công tác khảo tả điền dã, do tiến s
no comments

Thông báo nghỉ lễ

Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2-9, các lớp học tại các cơ sở đào tạo của Nhân Mỹ học đường sẽ nghỉ lễ trong 2 ngày 2 và 3 thá
no comments

Lịch học ngày 26-27/8/2017

Các lớp lưu ý: trong tuần này sẽ có buổi học chuyên đề, cụ thể như sau: Tên chuyên đề: Chữ Nôm có phải là một thứ chữ tùy tiện? Diễn giả: tiến sĩ Nguyễn Đ
no comments
no comments