Social
Navigation
no comments

Thông báo về việc tiếp tục chiêu sinh

Nhân Mỹ học đường đã kết thúc chiêu sinh đợt 2 năm 2015 và tổ chức lễ khai học cho các lớp khoá mới (lớp chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm  khoá IX; lớp thư pháp b
no comments

Thông báo về việc chuyển địa điểm học

Được sự chấp thuận của thượng toạ viện chủ Thanh Quang tự (chùa Nhân Mỹ); đại đức trụ trì Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng); căn cứ theo kế hoạch tổ
no comments

Thông báo chuyển địa điểm

THÔNG BÁO Về việc chuyển địa điểm lớp học tại cơ sở 2   Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường; căn cứ đề nghị của quý chức sắc Phật
no comments

V/v chuyển địa điểm và thời gian học của CS2 chùa Tứ Kỳ

Căn cứ tình hình học tập thực tế của lớp chữ Hán và thư pháp cơ sở 2 Nhân Mỹ học đường (chùa Tứ Kỳ); Được sự chấp thuận của Đại đức trụ trì Tổ đì