Social
Navigation
no comments

Bắc Ngụy : Nguyên Hiển Tuấn mộ chí

Nguyên Hiển Tuấn mộ chí là bia mộ của Nguyên Hiển Tuấn người Lạc Dương Hà Nam . Là tằng tôn của Cảnh mục hoàng đế , đã từng là trấn bắc tướng quân , thứ s
no comments

Những người viết “Khói Mây Vương Giấy”

(VTC14) – Ở Việt Nam, thư pháp không được nhắc chính danh như một loại hình nghệ thuật, nhưng gần đây, một số những người trẻ tuổi đang dần gây dựng một
no comments

Dịch Sơn Khắc Thạch triện thư bi thiếp

Dịch sơn khắc thạch (dịch sơn bi 峄山刻石 ) tương truyền là thủ bút của Lý Tư . Do niên đại quá xa cộng với chiến loạn liên miên , nguyên thạch đã bị phá hủy .
no comments

Ngụy bi : Long môn tạo tượng minh

Thời kỳ Nam Bắc triều, thư pháp Trung Hoa cũng phân ra hai phái nam, bắc. Nam triều thịnh hành giản độc (các thẻ tre hoặc gỗ để viết các văn thư), phong cách khoan thai
no comments

Đình Vân quán thiếp

” Đình Vân quán thiếp ” là bản khắc do Văn Minh Trưng tập hợp Toàn bản định dạng pdf có trong thư viện của web học đường 停雲館帖 《停雲館帖》是一本
no comments

Ngũ vân lâu tăng đính Tứ thể thư pháp

Tên sách 五雲摟增訂四體書法 Khu vực 河内 Hà Nội Nơi xuất bản Mỹ Văn Đường tân thuyên Năm xuất bản 嗣德戊申 Tự Đức Mậu Thân 1848 Số trang 101 Kích cỡ 25 x 15
no comments

Lệ Biện sách

隶辨》是清代顾蔼吉所编撰的隶书字典。全书八卷是采自汉碑之隶字,以宋《礼部韵略》的韵部为序编次,每字之下均注出碑名并引碑语;第六卷《偏旁》,按
no comments

Nhan Chân Khanh khải thư giáo trình nhập môn

Nhan Chân Khanh (709 – 785) tự Thanh Thần, thường được người đời gọi là: Nhan Bình Nguyên, Nhan Lỗ Công, xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc ở thôn Đôn Hó
no comments

Chân thảo thiên tự văn Triệu Mạnh Phủ

Triệu Mạnh Phủ ( Chân thảo thiên tự văn quyển ) các học giả các đời đều coi là mẫu mực để học chân thảo . Tác phẩm thư tả đoan trang nghiêm cẩn , dụng bút c
no comments

Thác bản Đạo Đức Kinh của Vương Hi Chi

Vương Hi Chi bình sinh rất thích Bạch Nga (Ngỗng trắng). Tương truyền tại Sơn Âm (nay là huyện Thiệu Hưng, Chiết Giang) có một đạo sĩ nuôi một đàn ngỗng rất đẹp. V