Social
Navigation
no comments

Thông báo : Mời tham gia và nộp tác phẩm thư pháp triển lãm “Văn Hiến”

Để chuẩn bị cho triển lãm thư pháp “Văn Hiến” , Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra từ ngày 29/1/2019 đến ngày 17/2/2019 tạo Hồ Văn , di tích quốc gia đặc biệ
no comments

Thông báo về việc gửi tác phẩm tham dự triển lãm Hàn Mặc lần VI năm 2017

Căn cứ Quyết định về việc triển lãm thư pháp Hàn Mặc lần thứ VI năm 2017 ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017; Căn cứ kết luận cuộc họp ban tổ chức triển lãm Hàn M
no comments

Thông báo về việc nộp bài thu hoạch chương trình điền dã khảo tả 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo và chương trình điền đã khảo tả của Nhân Mỹ học đường, đồng thời để phục vụ triển lãm Hàn Mặc lần thứ VI năm 2017, kính đ
no comments

Quyết định về việc Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6, năm 2017

NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG Số:    13   /QĐ – ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  10  tháng  10  năm 20
no comments

Thiên đô chiếu

遷 都 詔 昔 商 家 至 盤 庚 五 遷。周 室 迨 成 王 三 徙。豈 三 代 之 數 君 徇 于 己 私。妄 自 遷 徙。以 其 圖 大 宅 中。爲 億 万 世 子 孫 之 計。上 謹 天
no comments

Những người viết “Khói Mây Vương Giấy”

(VTC14) – Ở Việt Nam, thư pháp không được nhắc chính danh như một loại hình nghệ thuật, nhưng gần đây, một số những người trẻ tuổi đang dần gây dựng một
no comments

Triển lãm thư pháp Khói mây vương giấy

Ngày 11/07/2015, Lễ khai mạc Triển lãm thư pháp Hán Nôm KHÓI MÂY VƯƠNG GIẤY đã diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật (Hà Nội). Tham dự triển lãm là 14 thư pháp gia trẻ tuổi
no comments

NMHĐ tham gia triển lãm Khói mây vương giấy

Triển lãm “Khói Mây Vương Giấy” (tên Hán là Lạc Chỉ Vân Yên 落紙雲煙) là dự án triển lãm thư pháp của nhóm các nhà thư pháp trẻ tại Hà Nội, trong đó c
no comments

NMHĐ tham gia triển lãm Thư pháp xuân Ất Mùi 2015

Một số môn sinh của NMHĐ đã có tác phẩm chất lượng tốt, qua được vòng thẩm định khắt khe của Ban tổ chức, được lựa chọn tham gia triển lãm Thư pháp trong khu
no comments

Thư cảm ơn về thành công của Triển lãm Hàn Mặc lần III

Trong 3 ngày 14 – 15 – 16/11/2014, tại cơ sở 3 Nhân Mỹ học đường (Thiên Trúc cổ tự, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Triển lãm Thư pháp