Thành ngữ khảo – 成语考 Ấu học cố sự quỳnh lâm (幼學故事瓊林) là cuốn sách “giáo khoa” cung cấp kiến thức nền tảng cho giáo dục Hán học thời xưa. Sách của Trung Quốc, lưu truyền khá phổ biến tại Việt Nam.
“Thành ngữ khảo” Minh Khâu Tuấn biên , nguyên có tên là “Ấu học tu tri” còn có tên là “Ấu học cố sự quỳnh lâm” . Toàn thư sủ dụng thể biền văn mà thành , văn tự giản luyện đối tượng công chỉnh . Nội dung bao la rộng lớn gồm như : Thiên văn , địa lý , nhân tình , thế cố , hôn nhân gia đình , sinh lão bệnh tử , điểu thú hoa mộc , truyền thuyết thần thoại v.v
Quyển sách này chia làm hai phần thượng và hạ quyển :
thượng quyển nội dung: thiên văn,địa dư, tuế thì, triêu đình , văn thần, vũ chức, tổ tôn phụ tử, huynh đệ, phu 
phụ, thúc chất, sư sanh, bằng hữu tân chủ, hôn nhân, nữ nhân, ngoại thích, lão ấu thọ đản, thân thể, cung thất 
, khí dụng. 
hạ quyển nội dung: hoa mộc,điểu thú, y phục, ẩm thực , trân bảo, chế tác, văn sự, khoa đệ, thích đạo quỷ 
thần, kĩ nghệ, tụng ngục, bần phú, nhân sự, tật bệnh tử tang. 
成語考

《成語考》明邱濬(亦說程允升)編.原名《幼學須知》,又名《幼學瓊林》.清人鄒聖脈增補註釋后,以《幼學故事瓊林》通行.全書用駢體文寫成的,文字簡煉,對仗工整.全書內容包羅廣泛,諸如天文地理,人情世故,婚姻家庭,生老病死,衣食住行,製作技藝,鳥獸花木,神話傳說等等.此本為香港五經書局石印本.

《幼學瓊林》是中國古代的兒童啟蒙讀物.該書最初叫《幼學須知》,亦叫《成語考》,《故事尋源》,一般認為最初的編著者是明末的西昌人程登吉(字允升),也有意見認為是明景泰年間的進士丘濬.至清嘉慶年間,由鄒聖脈(字梧岡)作了增補註釋,並更名為《幼學瓊林》,也叫《幼學故事瓊林》,簡稱《幼學》.後來民國時費有容,葉浦蓀和蔡東藩等又進行了增補.

《幼學瓊林》是駢體文寫成的,全書全部用對偶句寫成,文字簡煉,對仗工整,易誦易學,易懂易記.全書內容包羅廣泛,諸如天文地理,人情世故,婚姻家庭,生老病死,衣食住行,製作技藝,鳥獸花木,神話傳說等等,無所不包,幾乎囊括了過去人們日常生活中較常用的知識與詞彙,象一部微型百科辭書.人稱“讀了《增廣》會說話,讀了《幼學》走天下”.書中對許多的成語出處作了許多介紹,讀者可掌握不少成語典故,此外還可以對中國古代的典章制度,風俗禮儀做一些了解.書中還有許多警句,格言,到現在還仍然傳誦不絕.因此,《幼學瓊林》在舊時的鄉塾中頗為流行,是中國明清以來廣泛流傳的蒙學讀物,在明清兩代的鄉塾蒙學教育中起到積極作用.不過書中也有一些屬於封建時代的觀點,對於現代人來說難以認同.

此此本分為上下兩卷:

上卷內容:天文,地輿,歲時,朝廷,文臣,武職,祖孫父子,兄弟,夫婦,叔侄,師生,朋友賓主,婚姻,女人,外戚,老幼壽誕,身體,宮室,器用.

下卷內容:花木,鳥獸,衣服,飲食,珍寶,製作,文事,科第,釋道鬼神,技藝,訟獄,貧富,人事,疾病死喪.

丘浚(丘濬)(1421~1495),瓊山人(今屬海南),明代著名政治家,理學家,史學家,經濟學家和文學家,海南四大才子之一.字仲深,瓊山,號深庵,玉峰,別號海山老人,謚文庄.景泰五年進士,歷官經筵講官,侍講,侍講學士,翰林學士,國子監祭酒,禮部侍郎,尚書,纂修《憲宗實錄》總裁官,文淵閣大學士,戶部尚書兼武英殿大學士等職.丘濬學問淵博,熟悉當代掌故,晚年右眼失明仍披覽不輟,研究領域涉政治,經濟,文學,醫學等,著述甚豐,同海瑞合稱為“海南雙壁”.

鄒聖脈(1691-1762),字宜彥,別號梧岡,康熙十三年生於連城(原長汀)四堡霧閣.清初著名啟蒙讀物《幼學瓊林》作者之一.他工文學,善書法,為清代聲名頗著的學者之一
auhoc_resize
auhoc3_resize
auhoc4_resize
auhoc5_resize
auhoc6_resize
auhoc7_resize
auhoc8_resize
auhoc9_resize
auhoc10_resize
auhoc11_resize
Toàn thư bản pdf đã có trong thư viện học đường !


Category: Kiến thức tham khảo