Căn cứ kết quả buổi sơ duyệt tác phẩm thư pháp tham gia Triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII ngày 28 tháng 10 năm 2018.
Ban tổ chức xin thông báo như sau :
Các lớp lưu ý là : thời gian nộp tác phẩm muộn nhất 10 h sáng thứ Bảy (17/11/2018) để kịp trưng treo


Category: Thông tin học đường