Do chùa Mễ Trì Thượng có công việc vào ngày 24 (Thứ Bảy) và 25 (Chủ Nhật) tháng 01 năm 2015, nên các lớp sau đây sẽ tạm nghỉ học trong 2 ngày trên:

1. Lớp chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm khóa V cơ sở chùa Mễ Trì Thượng (lớp thứ Bảy tại nhà trong);

2. Lớp chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm khóa VI cơ sở chùa Mễ Trì Thượng (lớp Chủ Nhật nhà ngoài);

3. Lớp thư pháp Khải thư hệ 2 năm khóa II cơ sở chùa Mễ Trì Thượng (lớp Chủ Nhật nhà trong);

Lớp chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm khóa IV (lớp Thứ Bảy nhà ngoài) tạm chuyển địa điểm về chùa Nhân Mỹ. Các lớp khác vẫn học bình thường. Lịch học cụ thể như sau:

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng chuyển sang Nhân Mỹ)

Ngày 25-1-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

  • Chiều: Thư pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 25-1-2015 (Chủ Nhật)

  • Chiều: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

Lớp bồi dưỡng Hán - Nôm Phật học (chùa Nhân Mỹ)

Ngày 24-1-2015 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn cư sĩ Lê Trung Kiên.

Chiều: Chữ Hán nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn cư sĩ Lê Trung Kiên.

Mọi thắc mắc về lịch học xin mời liên hệ: Thư ký Hội đồng Điều hành – Th.S Lê Huy Hoàng (0121 6200 639)

Nhân Mỹ học đường

 


Category: Công tác dạy & học

Tags: