Để chuẩn bị cho triển lãm thư pháp “Văn Hiến” , Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra từ ngày 29/1/2019 đến ngày 17/2/2019 tạo Hồ Văn , di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám , Ban tổ chức Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 trân trọng kính mời các ông (bà) viết thư pháp tham gia triển lãm và xin thông báo về việc nộp tác phẩm thư pháp tham gia triển lãm “Văn Hiến” .
Nội dung cụ thể như trong thông báo kèm theo


Category: Thông tin học đường

Tags: ,