Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2-9, các lớp học tại các cơ sở đào tạo của Nhân Mỹ học đường sẽ nghỉ lễ trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9 (Thứ Bảy và Chủ Nhật). Tuần học tiếp theo các lớp đi học bình thường.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: