Theo chỉ đạo từ Hội đồng điều hành và Ban tổ chức triển lãm Hàn Mặc VII
Như đã thông báo từ trước triển lãm, tác phẩm dự sơ duyệt và được duyệt tham gia triển lãm Hàn Mặc là kết quả học tập rèn luyện học phần thư pháp của học viên. Các học viên có trách nhiệm nộp lưu về Văn Phòng Học Đường (VP HĐ) không có ngoại lệ.
Những học viên đã tự ý mang tác phẩm về từ triển lãm phải nộp trả cho VP HĐ vào thứ 7, CN tuần này 08-09/12/2018. Ai không nộp lại sẽ phải làm việc trực tiếp với Đốc giáo.


Category: Thông tin học đường