Học đường thông báo về thời gian học mùa đông
*Sáng : Từ 8h30 – 11h30
*Chiều : Từ 13h30 – 16h30
-Lưu ý Cán sự các lớp thông báo tới học viên lớp mình để đảm bảo thời gian học theo quy định.


Category: Công tác dạy & học