Thông báo 

Về việc chuyển địa điểm học 

Được sự chấp thuận của thượng toạ viện chủ Thanh Quang tự (chùa Nhân Mỹ); đại đức trụ trì Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng); căn cứ theo kế hoạch tổ chức lớp học tại các cơ sở chùa Nhân Mỹ và chùa Mễ Trì Thượng; Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường quyết định chuyển một số lớp tới địa điểm mới, cụ thể như sau:

Đối tượng chuyển địa điểm: Lớp chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm khoá IV (cơ sở Mễ Trì Thượng); lớp chữ Hán hệ 2 năm và thư pháp bút cứng hệ 6 tháng khoá III;

Địa điểm cũ: Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng);

Địa điểm mới: Thanh Quang tự (chùa Nhân Mỹ);

Thời gian chuyển: từ ngày 5 tháng 9 năm 2015;

Đề nghị Văn phòng Học đường, Cán sự các lớp thuộc đối tượng chuyển quán triệt thông báo này đến toàn thể học viên và có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, tiến hành các nghi thức cần thiết để việc dạy và học diễn ra bình thường, ổn định./.

NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG


Category: Công tác dạy & học , Thông tin học đường

Tags: ,