Căn cứ Quyết định về việc triển lãm thư pháp Hàn Mặc lần thứ VI năm 2017 ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017;

Căn cứ kết luận cuộc họp ban tổ chức triển lãm Hàn Mặc ngày 22 tháng 10 năm 2017;

Để kịp thời tổ chức triển lãm thư pháp Hàn Mặc lần thứ VI, kính đề nghị quý học viên tất cả các lớp gửi tác phẩm tham dự triển lãm, cụ thể như sau:

Về nội dung: nội dung tự chọn (có sự định hướng của giảng sư), sáng tác hoặc lâm mô, những nội dung phù hợp với chủ đề triển lãm, như tu thân, khuyến thiện, lệ chí, đốc học, nội dung Phật giáo, danh tác thi ca…;

Về thể thức: thư pháp bút lông thể hiện trên giấy trục cỡ lớn, trục cỡ trung, giấy trục câu đối; thư pháp bút sắt thể hiện trên giấy Xuyến vuông khổ 35 x 35cm;

Về kinh phí: học viên có tác phẩm tự túc kinh phí sáng tác (giấy, bút, mực, ấn chương…);

Thời hạn nộp bài: Hạn cuối là ngày 5 tháng 11 năm 2017;

Ngoài ra, học đường phát động cuộc vận động viết tham luận nghiên cứu Hán Nôm, bao gồm nghiên cứu tập trung vào một nội dung thuộc về Hán Nôm như văn học, thi ca, văn pháp Hán văn, văn tự, văn bản Nôm… Yêu cầu cụ thể sẽ do giảng sư bộ môn Hán Nôm phổ biến và hướng dẫn. Bài nghiên cứu xuất sắc sẽ được chọn để trình bày trong dịp triển lãm; đồng thời trưng bày các thác bản đẹp và bài thu hoạch tốt sau đợt khảo tả điền dã năm 2017 như đã thông báo. Kính đề nghị quý học viên tích cực tham gia./

Nhân Mỹ học đường


Category: Thông tin học đường

Tags: ,