Căn cứ quyết định số 35/QĐ-NMHĐ ngày 29 tháng 09 năm 2018 của Đốc giáo Nhân Mỹ học đường về việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII, căn cứ Thông báo ngày 08 tháng 10 năm 2018 về việc phát động sáng tác phục vụ Triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII . Ban tổ chức thông báo cụ thể như sau:


Category: Thông tin học đường

Tags: