Triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII – 2018 của Nhân Mỹ học đường được phát trên các bản tin của Đài Truyền hình Hà Nội , Kênh Thời sự tổng hợp – Nhân Dân TV . Mời các bạn :
https://nhandantv.vn/trien-lam-thu-phap-han-mac-ton-vinh-su-nghiep-bao-ton-phat-huy-von-co-hoc-nuoc-nha-n91858.htm


Category: Thông tin học đường