Còn đề là ngự tứ trừng thanh đường
Do thư họa gia nhà Thanh Lưu Thứ mô khắc . Tổng số có 8 quyển , tập hợp mô khắc lại các thư pháp gia đời Tống như :

mễ phất、 hoàng đình kiên、 tô thức 、 tô triệt、 tô triệt、 lí kiến trung、 âu dương tu、 tần quan、 khương quỳ

Năm Gia Khánh thứ 12 nhà Thanh thác bản tại Thị hàn bích trang.

Lưu Thứ ở Tô châu chính là chủ nhân của Lưu-viên … sau này gọi là Hàn bích sơn trang  .
Lư Thứ nổi danh là thư họa gia , tàng thư gia,  nhất danh tinh thường, nhất tác tinh đường , tự là Hạnh-chi hiệu là Dung-phong có hiệu là Hàn Bích chủ nhân , Hoa bộ tán nhân

宋贤六十五种帖

此《宋贤六十五种帖》(封面题签:御赐澄清堂)由清代书画家刘恕摹刻。全套共八册,辑录宋人法书:米芾、黄庭坚、苏轼、苏辙、苏辙、李建中、欧阳修、秦观、姜夔等等。此为清嘉庆十二年刘氏寒碧庄拓本。

刘恕是今日苏州留园前身的主人,当时留园被称作刘园,又称寒碧山庄。由于刘恕喜书法名画,集古今石刻环置壁间,即今苏州留园法帖,以明中叶刻二王帖与清嘉庆刻宋贤帖六十五种最著。

刘恕,清著名书画家、藏书家。一名惺常,一作惺棠,字行之,号蓉峰,又号寒碧主人、花步散人。吴县(今江苏苏州)洞庭东山人。举人,官至广西右江道。家世殷实,善鉴赏书、画。

注:此PDF文件包含分册书签。此为清拓本,经折装,墨纸尺寸:28.5 x 17.5 厘米。封面题签 “御賜澄清堂, 繼善堂珍藏”. 每册卷端有朱文 “鐵保之印. 全帖均为宋人法书。哈佛大学图书馆藏

Toàn bản có trong thư viện điện tử của Nhân Mỹ Học Đừơng


Category: Kiến thức tham khảo

Tags: ,