(NMHĐ) Ngày 27/06/2015, Nhân Mỹ học đường đã tổ chức Cuộc họp Triển khai công tác hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.

Chủ trì cuộc họp là Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng điều hành NMHĐ. Tham dự cuộc họp có Giảng sư Yên Sơn Lê Trung Kiên, Đốc giáo NMHĐ; Giảng sư Vô Công Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học; Giảng sư Đô Lương Nguyễn Đức Bá, Chủ nhiệm bộ môn Hán Nôm; Giảng sư Mặc Sinh Lê Huy Hoàng, Thư ký Hội đồng điều hành cùng các lãnh đạo Văn phòng, Ban Tuyển sinh, Ban Truyền thông của học đường.

Nội dung của cuộc họp nhằm đưa ra, xây dựng và đóng góp ý kiến để giải quyết những vấn đề sau:

1- Bổ sung, thống nhất cơ cấu nhân sự và hoạt động của Văn phòng học đường. Đặc biệt, tập trung vào việc thành lập tổ công tác nữ công, lễ tân để phục vụ thường xuyên cho các hoạt động của học đường, đồng thời có những quan tâm thiết thực hơn nữa đến các học viên môn sinh nữ tại học đường.

2- Khắc phục và hoàn thiện những công việc còn tồn đọng trong thời gian qua, bao gồm: Công tác tài chính; công tác tuyển sinh, quản lý học viên; công tác dạy và học.

3- Triển khai công tác hoạt động 6 tháng cuối năm 2015, bao gồm: kế hoạch khảo tả điền dã năm 2015; kế hoạch tuyển sinh khoá IX; kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nhân Mỹ học đường kết hợp với tổ chức triển lãm Hàn Mặc thường niên lần thứ 4.

Sau đây là một số hình ảnh về cuộc họp.

IMG_7329Toàn cảnh cuộc họp

IMG_7373Bác Nguyễn Tiến Đạt, Chánh Văn phòng học đường đóng góp ý kiến tại cuộc họp

IMG_7362Bác Mai Anh, Thủ quỹ học đường chia sẻ ý kiến

IMG_7348Bác Trần Tất Hà, Phó thường trực phụ trách tài chính & hậu cần trình bày công tác tài chính

IMG_7385Giảng sư Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học bàn về công tác dạy & học

IMG_7367Ban Tuyển sinh học đường tích cực đóng góp ý kiến

IMG_7389Giảng sư Lê Trung Kiên, Đốc giáo và Giảng sư Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng điều hành chủ trì cuộc họp

Tin và ảnh: Yên Đan


Category: Thông tin học đường

Tags: