Căn cứ tình hình học tập thực tế của lớp chữ Hán và thư pháp cơ sở 2 Nhân Mỹ học đường (chùa Tứ Kỳ);
Được sự chấp thuận của Đại đức trụ trì Tổ đình Phật giáo Thanh Quang tự (chùa Nhân Mỹ);
Để đảm bảo việc học tập của lớp chữ Hán và Thư pháp tại Cơ sở 2 Nhân Mỹ học đường,
Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường quyết định chuyển địa điểm và thời gian học tập của cơ sở 2 như sau:

– Đối tượng chuyển: Lớp Hán ngữ Cơ sở thuộc Cơ sở 2;

– Địa điểm cũ: Chùa Tứ Kỳ, thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

– Địa điểm mới: Thanh Quang tự (chùa Nhân Mỹ), phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

– Thời gian học cũ: Chiều Chủ nhật hàng tuần;

– Thời gian học mới: Cả ngày Chủ nhật hàng tuần (sáng từ 8h00: chữ Hán; chiều từ 14h00: thư pháp);

– Thời gian thực hiện thay đổi địa điểm và thời gian học: Từ 21 tháng 12 năm 2014;

Đề nghị Ban Quản lý Nhân Mỹ học đường, Cán sự Lớp Hán ngữ Cơ sở (Cơ sở 2) quán triệt thông báo này đến toàn thể học viên và có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, tiến hành các nghi thức cần thiết để việc dạy và học diễn ra bình thường, ổn định./.

                                                                                                NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG


Category: Thông tin học đường

Tags: